شرکت آزادراه تهران – پردیس

در پی اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی که در آبان 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، شرکت آزادراه تهران – پردیس با سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت توسعه راههای پارس و شرکت عمران شهر جدید پردیس در سال 1379 تاسیس گردید.

موضوع فعالیت این شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه تهران – پردیس و طرح‌های جانبی آن به منظور بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و سود مشارکت طرح می‌باشد.

فهرست
error: Content is protected !!