پیام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

”هدفی والاتر از پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان ایران را متصور نیستم؛ هدفی بزرگ و قابل حصول، هر چند در مسیری طولانی و گروه بین‌المللی آباد راهان پارس خود را مقید به پیمودن این مسیر تا رسیدن به نقطه مطلوب می‌داند. مسیری که دستیابی به توسعه پایدار را ممکن و ایران را در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار خواهد داد.

هدف دیگر ما توسعه گروه بین‌المللی آباد راهان پارس به منظور مشارکت در توسعه ارکان اقتصادی کشورها، به گونه‌ای است که منجر به توسعه همزمان اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی شود، که در آنها حضور داریم.“

با احترام..
قباد چوبدار
مدیرعامل.

فهرست
error: Content is protected !!