نیروی انسانی

در گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، کارکنان باارزش‌ترین و مهمترین منبع ما هستند و کیفیت آنها، ضامن اصلی کیفیت کار و خدمات ما است. این بدان معناست که تخصص، مهارت، تعهد کاری و طرز فکر آنها، کلید موفقیت و پیشرفت ما است.
در حالی که تعداد کارکنان گروه بین‌المللی آباد راهان پارس دائما درحال نوسان است، برای گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، تک‌تک افراد مهم هستند.
هدف ما در بخش مدیریت منابع انسانی، استخدام شایسته‌ترین نامزدها در چارچوب استخدام استراتژیک و همزمان با آن، حفظ استعدادهای فعلی خود در سازمان است.
به‌طور خلاصه، حضور در گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، عضویت در خانواده‌ای با بیش از 8،000 عضو است، در محیطی که همبستگی و همکاری در آن حاکم است. “و ما به این افتخار می‌کنیم”

فهرست
error: Content is protected !!