شرکتهای اقماری

گروه بین‌المللی آباد راهان پارس دارای چندین شرکت اقماری و تابعه است که در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، اما عمدتا 3 شرکت اقماری زیر، ساختار گروه بین‌المللی آباد راهان پارس را تشکیل می‌دهند:
1. شرکت ساختمانی آباد راهان پارس، سال تاسیس 1372
2. شرکت توسعه راههای پارس، سال تاسیس 1355
3. شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران، سال تاسیس 1347

  شرکتهای اصلی


فهرست
error: Content is protected !!