رهبران

هیئت مدیره

خانم زیبا شاه کرمی
آقای فرهاد چوبدار

رئیس هیئت مدیره: آقای قباد چوبدار
نایب رئیس هیئت مدیره: آقای مهرداد چوبدار
آقای فرزاد اناری
آقای فریدون چوبدار
خانم صدیقه شهرابی فرهانی

آقای حامین چوبدار
آقای سهیل کلاهدوزان


مدیریت اجرایی

آقای قباد چوبدار
مدیر عامل

آقای مهرداد چوبدار
قائم مقام ستادی و پشتیبانی
آقای فرزاد اناری
قائم مقام فنی و اجرایی
آقای عبدالرضا سپهوند
قائم مقام سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار
آقای خدایار خاشع
معاون آزادراه‌ها
آقای هوشنگ نجفی
معاون نفت، گاز و انرژی
آقای فرهاد باریک‌رو
معاون راه، بزرگراه و راه‌آهن
آقای حامین چوبدار
معاون توسعه دارایی‌ها
آقای امین فرج‌اللهی
معاون مالی و اداری
آقای محمدعلی ستاری پیرلری
معاون ماشین‌آلات
آقای امیر مقدم تبریزی
مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی
آقای فرهاد رزاقی‌منش
مشاور مالی مدیرعامل
آقای آلن جوزف یوسفیان
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران
فهرست
error: Content is protected !!