خط‌مشی کیفیت

ما، گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، همواره انتظارات مشتریان خود را، حتی فراتر، برآورده می‌نماییم و ریسک‌ها‌ی کیفیت در خدمات ارائه‌شده را مسئولانه مدیریت می‌کنیم. تعهد ما این است که هرگز کیفیت خدمات خود را به‌خطر نیندازیم. ما به‌دنبال تضمین پایداری رضایت مشتری و حفظ روابط پایدار با مشتریان خود هستیم.

گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، یک سیستم مدیریت کیفیت موثر را ایجاد، مستندسازی، پیاده‌سازی و بهبود بخشیده است:
♦ برای برآوردن نیازها و انتظارات کارفرمایان، کارکنان و ذینفعان
♦ برای اطمینان از دستیابی به اهداف استراتژیک خود
♦ برای حفظ کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهد
♦ برای ارائه راندمان کاری بالا
♦ برای اجرای پروژه‌ها‌ بخوبی و به‌درستی
♦ برای تکمیل پروژه‌ها‌ منطبق بر الزامات زمانی-مالی-کیفی
♦ برای اطمینان از اجرای فرآیندها به‌طور موثر
♦ برای اطمینان از اینکه فرآیندها، منتج به نتایج مورد انتظار می‌شوند
♦ برای رعایت استانداردهای کیفیت ملی و بین‌المللی
♦ برای ایجاد زیرساخت‌ها‌ی مورد نیاز برای آموزش و پیشرفت کارکنان

سیستم مدیریت کیفیت گروه بین‌المللی آباد راهان پارس کاملا با گواهینامه ISO 9001 سازگار است. ما برای اولین بار در سال 1384 موفق به اخذ این گواهینامه شدیم. ما بعنوان گروه بین‌المللی آباد راهان پارس متعهد هستیم که برای به‌حداقل ‌رساندن یا حذف اثرات منفی بر کیفیت خدمات خود به کارفرمایان و نیز در مورد کارکنان، پیمانکاران فرعی، تامین‌کنندگان و سایر ذینفعان، اصول زیر را اجرایی نماییم:
♦ ترویج فرهنگ قوی مدیریت کیفیت در سطح مدیران و در سرتاسر سازمان
♦ انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ارتقای ابلاغیه‌ها‌ و همکاری‌ها‌ برای سیستم مدیریت کیفیت موثر
♦ حصول اطمینان از اینکه کارکنان با مسئولیت متقابل، آگاهی و آگاهانه در اجرای وظایف شغلی با احترام به مبانی کیفی عمل می‌نمایند و افزایش آگاهی کیفی کارکنان
♦ ترغیب همه کارکنان به مشارکت در اهداف سیستم مدیریت کیفیت از طریق آموزش و ابلاغیه‌ها‌
♦ شناسایی و مدیریت ریسک‌ها‌ی مرتبط با تحقق خدمات
♦ درک نیازها و خواسته‌ها‌ی مشتریان و ذینفعان برای اجرای پروژه‌ها‌یی که رضایت مشتری را افزایش دهد
♦ بهبود مستمر کیفیت عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و کارهای انجام شده از طریق ترکیب و ادغام اطلاعات و تجربیات با نتایج بدست آمده
♦ افزایش بهره‌وری با اتخاذ دانش‌ها‌ی نوین عملیاتی و مدیریتی و نهادینه‌سازی اطلاعات و تجربیات
♦ توسعه فناوری‌ها‌ی روز در تمام بخش‌ها‌ی عملیاتی و تسلط بر آنها، برای انجام فعالیت‌ها‌ بعنوان مبتکر، پیشگام و در رقابت با برتری اطلاعاتی و سیستمی
♦ ارزیابی کیفیت ساخت‌و‌سازها از طریق کنترل کیفیت، ممیزی، بازرسی و نظارت میدانی، آزمایش و نظارت بر فعالیت‌ها‌

”رضایت مشتری“
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، حتی قبل از امضای قرارداد، شروع به ارزش‌نهادن به دیدگاه‌ها‌ و انتظارات مشتریان خود می‌نماید و الزامات پروژه و شاخص‌ها‌یی را شناسایی می‌کند که امکان نظارت بر برآورده‌شدن این الزامات را از طریق همکاری با مشتری، فراهم می‌نمایند.
در طول مدت پروژه، گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، جریان منظمی‌ از اطلاعات در مورد سطح کیفیت به‌دست‌آمده را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. به‌این‌ترتیب، گروه بین‌المللی آباد راهان پارس سعی دارد از ایجاد کوچکترین علامت سوال در مورد کیفیت خدماتی که ارائه می‌کند، جلوگیری نماید.
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس در راستای رویکرد مشتری‌مداری خود، نظرسنجی‌ها‌ی رضایت مشتری را پس از اتمام پروژه‌ها‌ انجام می‌دهد و این موضوع را بعنوان یکی از مهمترین مکانیسم‌ها‌ی بازخورد ذینفعان می‌داند. نتایج نظرسنجی بعنوان داده‌ها‌ی مهم در بهبود عملکرد فرآیندها، بروزرسانی سیستم‌ها‌ی اجرایی و شکل‌گیری برنامه‌ها‌ی عملیاتی، تلقی می‌شوند.

فهرست
error: Content is protected !!