خط‌مشی منابع انسانی

خط‌مشی منابع انسانی گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، رویکرد مدیریتی منابع انسانی مشارکتی و ارزش‌آفرین است که بر اساس اصول تغییر و تحول در محدوده “ماموریت‌ها”، “چشم‌اندازها” و “ارزش‌ها”ی گروه بین‌المللی آباد راهان پارس اقتباس می‌شود.

♦ گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، فرآیند جذب و حفظ بااستعدادترین متخصصان این حوزه را که بطور مستمر طبق استانداردهای جهانی عمل می‌کنند، در اولویت قرار می‌دهد.
♦ در پرتو “خط‌مشی برابری سازمانی”، ما فضایی از انصاف، اخلاق، شفافیت، ایمنی، ثبات و فرصت‌های برابر را برای کارکنان خود در محل کار فراهم می‌نماییم که از برابری جنسیتی نیز حمایت می‌کند.
♦ در چارچوب خط‌مشی برابری و “خط‌مشی تنوع و شمول”، ما کاملا با عوامل تبعیض‌آمیز بر اساس ویژگی‌های فردی مانند جنسیت، مذهب، قومیت، زبان، سن، وضعیت تاهل، معلولیت، خواستگاه اجتماعی و عقاید سیاسی مخالف هستیم.
♦ تنبیهات انضباطی و کلیه نگرش‌ها و رفتارهایی که ممکن است کرامت انسانی را نقض کند، مانند تنبیه بدنی، فشار فیزیکی/روانی، استثمار کارکنان، تعصب، توهین، بدرفتاری، آزار و اذیت و خشونت، مردود هستند.
♦ گروه بین‌المللی آباد راهان پارس با آگاهی از مسئولیت اجتماعی خود در خودداری از بکارگیری افراد زیر 18 سال یا کودکان کار، طبق قوانین و مقررات عمل می‌نماید.
♦ گروه بین‌المللی آباد راهان پارس با توجه به اصول کاری خود، التزام دارد که ساعات کاری، از میزان مقرر در قوانین حقوقی به‌استثنای اضافه‌کاری طولانی برای بازه زمانی کوتاهی، بیشتر نشود.
♦ گروه بین‌المللی آباد راهان پارس متعهد است که به‌طور مستمر، مهارت‌ها، دانش، تخصص، بهره‌وری و کارآمدی کارکنان خود را با ایجاد فضای پیشرفت شغلی و نوآوری مداوم، افزایش دهد. ما دوره‌های آموزشی مختلفی را برای کارکنان خود بر اساس نیاز آنها برگزار می‌کنیم و کارکنان تشویق می‌شوند که در دوره‌های آموزشی شخصی و فنی و حرفه‌ای مطابق با نیازهای خود برای پیشرفت، شرکت نمایند. از طریق برنامه‌های مدیریت استعداد و پیشرفت، هدف ما این است که کارمندان خود را قادر سازیم تا به‌طور مستمر خود را در راستای برنامه‌های شغلی خود بهبود بخشند و آنها را برای موقعیت‌های آینده آماده می‌کنیم.
♦ بر اساس سمت‌های سازمانی و شایستگی‌های کارکنان، ما منصفانه و حساس به اصول برابری، نظام پرداخت حقوق منصفانه و سازگار با شرایط رقابتی و بازار کار را مدنظر قرار می‌دهیم. تمام حقوق کارکنان مطابق با اصل دستمزد برابر برای کار یکسان، در نظر گرفته می‌شود.
♦ با بکارگیری یک سیستم ارزیابی عملکرد منصفانه، شفاف، فراگیر و برابری‌خواهانه، که دانش، خلاقیت، تجربه، تلاش، تعهد و رفتار را می‌سنجد، خروجی‌های این سیستم مبنای فرآیندهای پیشرفت و ترفیع را شکل می‌دهند.

فهرست
error: Content is protected !!