تسلیت

تسلیت واژه کوچکی است، در غم از‌دست‌دادن جناب آقای مهندس امین چوبدار، فرزند ارشد جناب آقای دکتر قباد چوبدار

فهرست
error: Content is protected !!